Altijd in beweging
/

van nu naar beter

 

Tarieven

De fysio en manueel therapeutische behandelingen worden door uw zorgverzekeraar vergoedt mits uw aanvullend verzekerd bent. Het aantal behandelingen dat voor vergoeding in aanmerking komt hangt af van uw polisvoorwaarden. 

Onderstaand vind u de tarieven voor 2018 voor niet vergoede behandelingen door de zorgverzekeraar indien u niet of onvoldoende verzekerd bent. De rekening zult u ontvangen via FA-MED.


Fysiotherapie

Reguliere behandeling

€ 29,50

Eenmalig consult

€ 52,85

Intake en onderzoek na screening

€ 46,68

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 41,15


Manuele therapie

Reguliere behandeling

€ 40,80


Behandelingen aan huis

Alle behandelingen aan huis

+ € 13,10Betalingsvoorwaarden

 

  • Behandelingen die vergoedt worden door de zorgverzekeraar worden rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.
  • De patiënt krijgt de rekening gepresenteerd wanneer achteraf blijkt dat                           a) hij of zij niet verzekerd is voor behandeling;                                                              b) de zorgverzekeraar niet bereid is de behandelnota’s te betalen.

   

  • Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan die behandeling afgezegd worden.
  • Bij niet tijdig annuleren of niet nakomen van uw afspraak kan 100% van het bovengenoemde tarief in rekening gebracht worden. Let op: deze nota kan niet bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.
  • Indien de patiënt in gebreke blijft, is de fysiotherapeut gerechtigd derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt.
  • Behandelingen die de patiënt niet ten laste kan laten komen van zijn zorgverzekering of aanvullende verzekering worden rechtstreeks bij de patiënt in rekening gebrachtHeeft u een klacht?


 

Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut of de behandeling dan kunt u het volgende doen. Ga in gesprek met uw behandelend fysiotherapeut. Doet u dit liever niet alleen dan kunt u altijd iemand die u vertrouwt meenemen. Helpt het gesprek met uw fysiotherapeut niet dan kunt u een klacht indienen via onderstaande link. 

 

https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit