Altijd in beweging
/

van nu naar beter

 

Leefstijl en leefstijl gebonden aandoeningen gaan hand in hand. Denk daarbij aan overgewicht en bepaalde vormen van diabetes. De gevolgen zijn vaak erg lastig en vormen soms een ernstige bedreiging van de gezondheid. Het oplossen van deze gevolgen maar ook het voorkomen van herhaling is onze missie. Samen met u inventariseren wij alles wat te maken heeft met een ongezonde leefstijl en ontwikkelen wij uw plan van aanpak. Maatwerk om te komen tot een gezonde leefstijl, waarbij u weer fit , goed in het vel zittend, en met plezier en energie uw nieuwe leven hervindt.